Barion Pixel
20 000 Ft -tól ingyenes kiszállítás
Rendelj holnap 14:00-ig és hétfőn megkapod

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek www.bodyselect.com webáruház használatához

Tájékoztatjuk, hogy a "www.bodyselect.com" webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. A Webáruház használatának elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó e feltételeket megismerje, ezért kérjük, hogy a feltételek elfogadása előtt alaposan olvassa el és értelmezze az itt foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF 2020. október 26. napjától annak visszavonásáig hatályos; az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja. 

1. Általános rendelkezések

1.1. Üzemeltető

A Webáruházat a Tutti Élelmiszeripari Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető).

1.2. Az üzemeltető adatai

 • Cégnév: Tutti Élelmiszeripari Kft.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-002467
 • Nyilvántartást vezető bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 10713435-2-08
 • Közösségi adószám: HU10713435
 • Bankszámla: 10960008-00000002-63000003
 • Székhely: 9142 Rábapatona, Pinkerét
 • Postacím: 9002 Győr, Pf. 42.
 • Elérhetőség: info@bodyselect.com amely elektronikus levélcím az Üzemeltető által rendszeresen használt, és állandó kapcsolattartásra alkalmas elérhetősége.
 • Telefon: +36 20 504 8011
 • Adatvédelmi azonosító: Az Üzemeltető a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába bejegyzett adatkezelő.
 • Nyilvántartási szám: NAIH-93140/2016.
 • Szerződés nyelve: magyar
 • A szerződés iktatás: A szerződések saját belső azonosítóval ellátva az Üzemeltető által iktatásra kerülnek.
 • Tárhelyszolgáltató:
  • neve: DigitalOcean, LLC
  • székhelye: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
  • szolgáltatás helye: Amsterdam, Hollandia (EU)

1.3. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

 • postai cím: 9002 Győr, Pf. 42.
 • személyes panasztétel: 9142 Rábapatona, Pinkerét
 • telefon: +36 20 504 8011
 • e-mail: hello@bodyselect.com

A panaszügyintézés helye és elérhetőségei az ügyfélszolgálat elérhetőségével megegyezik.

1.4. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással jelen Általános Szerződési Feltételekkel szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója („Felhasználó”) között. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.5. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a Webáruház felületén elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak módon és mértékben használja fel.

1.6. Az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja mind a forgalmazott termékek köre, azok ára, a szállítási határidők és költségek valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában egyaránt, az így eszközölt esetleges változtatások azonban a már létrejött szerződéseket nem érintik. 

2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A szerződés jellege

A honlap megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó, mint vásárló és Üzemeltető, mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

A szerződés kizárólag magyar nyelven köthető meg.

A Felhasználót a szerződés megkötésével összefüggésben a kommunikációt lehetővé tévő eszköz (internet) használatátért a szolgáltató által meghatározott díjon felüli többlet-díj nem terheli.

Az Üzemeltető a vásárlás befejezését követően közvetlenül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó felé. Amennyiben az Üzemeltető 48 órán belül nem küld visszaigazolást, úgy mind a Felhasználó, mind az Üzemeltető mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2.2. Elfogadó nyilatkozat

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre. Az e módon létrejött szerződés távollévők közötti szerződésnek minősül, melyet a Polgári Törvénykönyv mellett a fogyasztók esetén a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szabályoz.

2.3. A szerződés rögzítése

A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a regisztrált Felhasználó később saját felhasználói fiókjában megtekintheti. Nem regisztrált és regisztrált vásárlók számára  kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Üzemeltető másolatot küld elektronikus formában. Felek megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, valamint a Felhasználó és az Üzemeltető e-mail címen történő kommunikációja írásbeli kommunikációnak minősül.

Ennek megfelelően Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a közöttük létrejött szerződés írásbeli szerződés, melyet az Üzemeltető megrendelésszámmal lát el, és a Webáruházban tárol.

2.4. Visszaigazolás

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

2.5. A megrendelések leadása

Megrendelést leadni a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeltető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztrációs és/vagy a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

Amennyiben a megrendelésre valamely promóció/akció keretében kerül sor, úgy arra az akció/promóció keretében meghirdetett speciális rendelkezések az irányadók. Jelen ÁSZF-ben foglalt általános rendelkezéseket az akcióban/promócióban foglalt eltérésekkel kell értelmezni különösen, de nem kizárólagosan a szállítási díj, a fizetés módja és feltételei tekintetében.

2.6. A rendelni kívánt termékek kiválasztása

A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba” ikonra kattintással lehet megvásárlásra kiválasztani. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú ikonra kattintva lehet megkezdeni, majd a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a rendelést véglegesíteni és elküldeni.

2.7. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a „Rendelés megerősítése” rovatra kattintás előtt van lehetőség. Az adatok javításához a pénztárfolyamatban az adott lépés sorában lévő szerkesztés gombra kattintva lehet az adatokat módosítani. Regisztrált Felhasználó esetében a regisztráció során megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az adatokra vonatkozó menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az info@bodyselect.com email címen. 

2.8. A megrendelések egyedi jellege

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos Felhasználó részére leadott megrendelések külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (elérhetőség: 1.3. pont szerint), így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.9. Az árak adótartalma

Az oldalon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, amelyek tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Nem csak az általános forgalmi adót, hanem az egyéb terméket terhelő adókat – például népegészségügyi termékadót (NETA) – is tartalmazza. 

2.10. Készletinformáció

A Webáruházban szereplő termékleírások határozzák meg a termékek jellemzőit. Kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek kiszállítása késik a készletinformáció esetleges pontatlansága miatt. Ilyen esetben az Üzemeltető haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a késedelemről, és annak várható időtartamáról. A Felhasználó ez esetben jogosult a Ptk. által a késedelem esetére meghatározott jogkövetkezményeket érvényesíteni, azzal, hogy a Felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában a termékek kiszállítása nem minősül a Ptk. 6:154. § (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott időben teljesítendőnek.

2.11. Teljesítés helye

A Felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

2.12. Fizetési módok

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a Felhasználó

 • online bankkártyás fizetéssel valamint
 • utánvéttel

teljesítheti. Utánvétes fizetési mód esetén az utánvét költsége a Felhasználót terheli, melynek aktuális díjáról a megrendelés során a fizetési mód kiválasztásakor kap tájékoztatást a Felhasználó.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.12.1. Fizetési mód és határidő olyan akció keretében leadott megrendelések esetén, ahol az üzemeltető eltekint az szállítási költség megfizetésétől:

Amennyiben a megrendelésre ezen akció során, az ott meghatározott szállítási díj-kedvezmény érvényesítésének szándékával kerül sor, úgy a kedvezmény érvényesítésének feltétele a megrendelést követő munkanap délelőtt 10.00 óráig beérkezett pénzügyi teljesítés. Amennyiben az akció keretében leadott megrendelés ellenértéke a megrendelés leadásának napját követő munkanap 10.00 óráig az Üzemeltető (Tutti Kft.) számlaszámára nem érkezik meg, úgy a szállítási díjkedvezményt a Felhasználó nem érvényesítheti. 

2.13. Átvétel módja, teljesítési határidő

A megrendelt termékeket az Üzemeltető futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre. A Felhasználó a várható szállítási napról a kiszállítást teljesítő futárszolgálattól a megrendelés során rögzített e-mail címre kap értesítést

A rendelések teljesítése legalább 2, de legfeljebb 5 munkanapot vesz igénybe abban az esetben, ha a megrendelt termék raktáron van. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, úgy a rendelések teljesítése legfeljebb 15 munkanapot vesz igénybe. 

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés a teljesítéssel – amennyiben a Felhasználó a megrendelt terméket átvette, és a vételárat maradéktalanul kifizette – megszűnik. Ennek megfelelően a Felhasználó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama megegyezik a teljesítés idejével.

A szerződés megszűnése nem érinti a Felek szavatossági jogait, illetve a szerződés esetleges megszegéséből eredő igényeiket, továbbá a Feleket megillető, nem a szerződésben meghatározott jogokat (különösen pl. szerzői jog, üzleti titok).

2.14. Sérült csomagolású termék

A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát.

Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. 

2.15. Sikertelen kiszállítás

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről az Üzemeltető – a futárszolgálat útján – értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A Felhasználó köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időszakban elérhető. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, kedvezmények eltérhetnek.

3. Szavatosság

3.1. Az Üzemeltető reklamációt csak írásban (e-mailen vagy levélben) fogad el. A reklamációt 2 napon belül megvizsgálja, az eredményről és további teendőkről a Felhasználót írásban értesíti. A hibás terméket a Felhasználó köteles az Üzemeltető ügyfélszolgálata részére (elérhetősége: 1.3. pont szerint) eljuttatni.

3.2. A hibás teljesítésre és a szavatosságra vonatkozó szabályokat tekintetében a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), valamint fogyasztói szerződés esetében a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelkezései az irányadók.

Fogyasztói szerződésre vonatkozó eltérő szabályok:

Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében az Üzemeltető 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki, vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti).

Az Üzemeltető szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Üzemeltető mentesül a szavatossági felelősség alól.

4. A vásárlástól való elállás joga (kizárólag fogyasztók esetén)

4.1. A Felhasználó, amennyiben fogyasztónak minősül, megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

Üzemeltető tájékoztatja Felhasználókat, hogy Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pont alapján a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve az e) pont alapján az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza a fogyasztó nem élhet az elállási jogával. Üzemeltető e kivételt úgy alkalmazza, hogy a fogyasztó az elállási jogát kizárólag a fel nem bontott termékekkel kapcsolatban gyakorolhatja. Felhasználó e rendelkezést elfogadja.

A Felhasználó a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a terméket a Felhasználó az elállás közlését követő 14 napon belül sérülésmentes állapotban köteles visszajuttatni az Üzemeltetőhöz. Utánvéttel visszaküldött terméket az Üzemeltető nem vesz át.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, ha az Üzemeltető nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. Továbbá amennyiben a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést, köteles megtéríteni az Üzemeltetőnek a felmondása közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat; ezt az összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, kivéve, ha a fogyasztó bizonyítja, hogy ez az összeg túlzottan magas – ez esetben a piaci értéket kell alapul venni.

A teljesítés megkezdését követő szerződés felmondásnak minősül különösen, amennyiben a Felhasználó általi szerződés felmondásra azt követően került sor, hogy az Üzemeltető a futárszolgálat számára a terméket kiszállításra átadta, de a Felhasználó a terméket még nem vette át. Ilyen esetben a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díj a futárszolgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült tényleges költség (kiszállítási díj), és a kiszállítási díjon felül a fent leírtaknak megfelelően, a termék visszaküldésének költségeit is a Felhasználó viseli, ha az Üzemeltető nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Elállásra vonatkozó igényt a Felhasználó e-mailben vagy postai úton írásban, valamint személyesen jelenthet be. Az elállási nyilatkozat közölhető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon is, vagy formai kötöttségek nélkül bármely más egyértelmű módon. 

Innen könnyen le is töltheti a megformázott nyilatkozatot.

4.2. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra teljesíti az Üzemeltető. A visszatérítés vonatkozik a termék Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Felhasználó nem élt elállási jogával.

4.3. Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik. Üzemeltető a nagykereskedelmi és a viszonteladói partnereivel külön megállapodás keretében szabályozza a visszáruzási lehetőséget.

4.4. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF 1.3. pontjában található elérhetőségein. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet teljes szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

5. A felelősség korlátozása

5.1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a következő eseményekért:

 • az interneten küldött és fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy véletlenszerű megváltozása,
 • az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba, továbbá
 • bármely szoftver nem megfelelő működése, valamint egyéb esetleges programhiba,
 • rendkívüli esemény vagy
 • technikai hiba következményei.

5.2. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé az olyan károkozásért, amely esetlegesen abból ered, hogy a Felhasználó más személy adatait megadva ad le a Webáruházban megrendelést, vagy (illetéktelenül) harmadik személy személyes adatát használja fel.

A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a harmadik személy személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Kellékszavatosság

A Felhasználó az Üzemeltető  hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igények érvényesítése közül választhat:

 • Kérheti a termék kicserélését, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Tekintettel az Üzemeltető által forgalmazott termékek jellegére, a kellékszavatossági igények közül a kijavítás igénylése lehetetlen.

A Felhasználó jogosult választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérni, azonban az áttérés költségét a Felhasználónak kell viselnie, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Az Üzemeltető használt terméket nem forgalmaz.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti, azonban a termék akkor is hibásnak minősül, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az Üzemeltető itt is utal arra, hogy az általa forgalmazott termékek jellege miatt a kijavítás iránti igény teljesíthetetlen.

A Felhasználó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

8. Szerzői jog

8.1. Az Üzemeltető oldalán található valamennyi tartalom: termékleírás, fényképek, ábrák, termékismertetés, tájékoztató, Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Tájékoztató stb., szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül az Üzemeltetőt illetik meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, azokat átdolgozni, másolni, azokkal bármilyen módon visszaélni tilos, és e magatartások bármelyike eljárást von maga után. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

A Webáruház használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése miatti szerződésszegésnek), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

8.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Felhasználón és a Üzemeltetőn kívül álló harmadik személy által más felhasználó sérelmére elkövetett jogsértés miatt.

8.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők.

8.4. A Webáruház vagy annak bármely része más weblapon való megjelenítése kizárólag előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges.

9. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még az ÁSZF, illetve az Üzemeltető és Felhasználó közötti szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Üzemeltetőnek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe, és nem ismert el magára nézve kötelezőnek ilyen magatartási kódexet.

10. Hírlevél igénylése és leiratkozás

10.1. A Felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni.

A hírlevélre feliratkozás önkéntes és teljesen ingyenes.

Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.

10.2. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél” menüpontban, vagy minden hírlevél végén található „Leiratkozás” linkre kattintva.

11. Panaszügyintézés

11.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím és elektronikus levelezési cím megegyezik az 1.3. pontban megadott ügyfélszolgálati címmel.

11.2. A Felhasználó panaszát írásban (e-mailt is ideértve), illetve szóban (személyesen vagy telefonon) jelentheti be. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

11.3. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) érkező panaszokat az Üzemeltető – jogszabály által meghatározott rövidebb határidő hiányában – 5 napon belül írásban (e-mailt is ideértve) megválaszolja. A szóban előterjesztett panaszról az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel, és 5 napon belül megválaszolja.

A panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz az Üzemeltető csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet vagy a panaszt bejelentő írásbeli dokumentumot is.

A rögzített panasznak tartalmaznia kell a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat.

A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre[DSM4] .

A válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Fogyasztó panasza esetén fordulhat

 • a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez:
  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefon: 06-96-520-217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez: békéltető testületek listája elérhető itt: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

12. A személyes adatok kezelése

12.1. Az Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi. A szabályzat az alábbi linken érhető el: https://bodyselect.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato

13. Cookie (süti) használata

13.1. Az Üzemeltető sütiket használ. Az Üzemeltető sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://bodyselect.com/hu/cookie-k-hasznalata

14. Felhasználási feltételek elfogadása

14.1. A Webáruház használatával a Felhasználó jelen felhasználási feltételeket megismerte tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Jelen dokumentum az Üzemeltető tulajdonát képezi, szerzői jogi oltalom alatt áll, annak egészben vagy részekben történő engedély nélküli felhasználása tilos, és eljárást von maga után.

15. Nyereményjáték szabályzat

2024. június – Apáknapi nyereményjáték 2024 Játékszabályzat 


A Tutti Élelmiszeripari Kft. (székhelye: 9142 Rábapatona, Pinkerét, továbbiakban: Szervező) „2024. június – Apáknapi nyereményjáték 2024” nyereményjáték címmel játékot hirdet a BODYSELECT hivatalos Facebook és Instagram oldalán.

 

A játék időtartama és a sorsolás időpontja:

 

A játék 2024. június 10. - 2024. június 16. között tart. Nyeremények sorsolása: 2024. június 17.

 

A játék menete és résztvevői:

 

A játékban azok vesznek részt, akik a BODYSELECT webshopjában (bodyselect.com) megrendelést adnak le 2024. június 10. - 2024. június 16. között. Fontos megemlíteni, hogy a „Játékos” a vásárláskor rögzített e-mail címével vesz részt a nyereményjátékban, így több, kisebb értékű leadott rendeléssel a nyerési esély nem növelhető.

 

A játékban résztvevők között 1 db BODYSELECT ERŐNÖVELŐ CSOMAG kerül kisorsolásra.

 

A Tutti Élelmiszeripari Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a

hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Résztvevő a Játékban való

részvétellel elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

 

A Résztvevő hozzájárul a rendelés leadásakor megadott email címére történő marketing célú e-mailek (hírlevél) küldéséhez, amiről később bármikor leiratkozhat.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de a Játékban történő

részvétel feltétele.

  

Nyeremény:

1 db BODYSELECT ERŐNÖVELŐ CSOMAG

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A

résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a Szervező által történik.

 

A nyertest a sorsolás után a leadott megrendeléséhez tesszük.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Tutti Élelmiszeripari Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A nyeremény más termékre vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

 

Tájékoztatási kötelezettség

 

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel. Ha a

nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a

Szervezővel a Játék lezárultát követő két hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a

nyertes lemondott nyereményéről.

 

Kik vehetnek részt a játékban?

 

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

 

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az

esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő

formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja

magának.

 

Kik nem vehetnek részt a játékban?

 

A játékban nem vehetnek részt a Tutti Élelmiszeripari Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. §

b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

Felelősség

 

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím

elírás stb.) a Tutti Élelmiszeripari Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis

major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon

következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

A Tutti Élelmiszeripari Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy

felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék

kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem

látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal

összefüggésbe nem hozható.

 

Adózás, bejelentési kötelezettségek

 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyeremények után a

Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

 

Adatvédelem/személyes adatok kezelése

 

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Tutti Élelmiszeripari Kft. a

nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen

kezelje marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása

céljára. További harmadik személyeknek a Tutti Élelmiszeripari Kft. ezen információkat nem

adja tovább.

 

A Tutti Élelmiszeripari Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a

hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

A bodyselect.com weboldalhoz tartozó részletes adatkezelési tájékoztató az alábbi

linken megtekinthető: (https://bodyselect.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato)


2024.06.10.


© 2024 BodySelect Premium Supplements. Minden jog fenntartva.